Om Sesam Productions
Sesam Productions är ett enmans produktionsbolag med fokus på kortfilm.
Jag som står bakom heter Stefan Erlansson, och företagets huvudsakliga syfte
är att förenkla för mig att genomföra mina egna filmer, men jag kan
naturligtvis involvera mig i andra projekt också.
Jag arbetar framförallt med 3d-animering i Blender, compositing i After Effects
och ljudläggning i Pro Tools, men gör även andra delar i produktionskejdan.
Om du har ett projekt som du tror kan intressera mig så tveka inte att
höra av dig.
Jag kan vara intresserad av både kommersiella och icke kommersiella projekt.